Safsof เข้าร่วมงานแสดงสินค้า 70 ปี Spielwarenmesse Spirit of Play

วันนี้เรา "ผู้จำหน่ายของเล่นเด็กแสนนุ่มนิ้มนาม Safsof" มีภาพจากงาน 70 ปี Spielwarenmesse ณ นูเรมเบิร์ก ประเทศเยอรมนี มาฝากกัน 

สำหรับงาน Spielwarenmesse นั้นคืองานแสดงสินค้าของเล่นเด็กนานาชาติที่จัดขึ้นทุกๆ ปี ของประเทศเยอรมนี โดยปีนี้งานจะจัดแสดงของเล่นจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 นี้

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ : https://www.spielwarenmesse.de


20190201092500
20190201092515
20190201092526
20190201092543