บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด ได้รับมอบประกาศนียบัตรรับรอง Thailand Trust Mark

เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของพวกเราชาว M&P ที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งในสมาชิกของ Thailand Trust Mark ประจำปี 2561 โดยเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 กรรมการผู้จัดการของ บริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด ภายใต้แบรนด์ SAFSOF ได้รับเกียรติเข้ารับมอบประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าส่งออก Thailand Trust Mark จาก คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ)

นับว่าเป็นเครื่องหมายยืนยันได้ว่า ผลิตภัณฑ์ยางพาราของบริษัท เอ็ม แอนด์ พี เวิลด์ โพลิเมอร์ จำกัด เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพจากประเทศไทย ที่มีมาตรฐานในระดับสากล ตอกย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กจากยางพาราอันดับหนึ่งของประเทศไทยและเป็นบริษัทผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเล่นเด็กยางพาราแปลรูปรายแรกและรายเดียวที่ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Thailand Trust Mark สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคทั่วโลก


Undefined
BID 0950
BID 0952
BID 0954
BID 0956
BID 0958
BID 1372
BID 1375