ความเสมอภาคในครอบครัวเรื่องง่ายๆ ที่มีความหมายต่อการเติบโต

วันนี้น้องนุ่มขอยกมาพูดสัก 2 ข้อเป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายๆ แต่ถ้าทำได้จะมีประโยชน์มากมายมหาศาลค่ะ

1.การตั้งคำถามอย่างมีเหตุผล
คุณแม่ต้องถามด้วยความสนอกสนใจ ไม่ตัดสินผิดถูก และถามอย่างใจกว้าง จะทำให้บทสนทนาดำเนินไปด้วยดี คำถามที่ดีจะช่วยให้ลูกรู้ว่าพ่อแม่สนใจเขา และจะกล้าเปิดเผยตนเองมากขึ้น

2.การเปิดรับความคิด ความต้องการของลูกอย่างมีเหตุผล
คุณแม่ควรฟังโดยให้ความสนใจทั้งคำพูดและสังเกตสีหน้าท่าทางขณะที่ลูกพูด การฟังอย่างใส่ใจ พ่อแม่จะเข้าใจว่าลูกรู้สึกอย่างไร และคิดอย่างไร อะไรที่ทำให้เขารู้สึกแบบนั้น ลูกมีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร ทำให้ทราบว่าจะส่งเสริมลูกให้เติบโตและเข้มแข็งได้อย่างไร

การที่คุณแม่เป็นผู้ฟังและเป็นผู้ตั้งคำถามที่มีเหตุผล จะทำให้ลูกเป็นเด็กที่กล้าแสดงความคิดเห็น มีความกล้าที่จะเลือกความถนัดหรือกิจกรรม
ด้วยตัวเอง เพราะได้รับการสนับสนุนที่ดี คงจะทำให้ปัญหา "โตมาอยากเป็นอะไร" ในชั้นเรียนหมดไป
**น้องนุ่มและsafsofพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในทางเลือก ที่ปลอดภัยและช่วยส่งเสริมพัฒนการให้น้องๆนะคะ**

สนับสนุนข้อมูลโดย โรงพยาบาลกรุงเทพ